Az MNA erkölcsi alapjai

"A nagy és történelemformáló eszmeiségek erkölcsi, szellemi és gazdasági alapokra épülnek. Akkor nevezhetünk emberinek és jövőbemutatónak egy ideológiát, ha ezek az alapok erősek, egymást kiegészítik és elősegítik az érett értelmű, erős erkölcsű, egész emberré válási folyamatot és az ilyen emberek igazságos társadalmának kialakulását."


Az MNA szellemi alapjai

"A szabadságharcos eszmeiségek ideológiai rendszereiket magas szintű erkölcsiségre építik, és szellemi erőforrásaikat (kultúra, tradíció, nacionalizmus) konstruktív alkalmazásával olyan erővé fejlesztenek, mellyel sikerrel veszik fel a küzdelmet az emberellenes ideológiákkal. Az MNA erkölcsisége és szellemisége egy olyan ideológiai rendszer alapját képezi, mely magas szociális érzékkel és az igazságosság irányelveivel kiegészülve a Hungarizmus élő és kiteljesedő eszmeiségének mai megnyilvánulása."


Kódex

"A KÓDEX című kiadvány az MNA eszmei alapjainak főbb tételei mellett ismerteti azokat a mozgalmi és életviteli elvárásokat, utasításokat és tanácsokat, melyeket minden MNA-tag számára alapkövetelményként előír a Mozgalom. A KÓDEX nem csak az MNA tagok számára készült, a kívülállók is ebből a tanulmányból ismerhetik meg az MNA céljait és eszmeiségét."

Bástya VII. évf. 1. szám (2008. december) - [jobb gomb -> Hivatkozás mentése más néven]

Ebből a kiadványból kiderül többek között, miért nem jár tüntetésekre az MNA, milyen félrevezetések, provokációk történtek (és várhatóan fognak) az országban, miért és hogyan zajlott a találkozás a Slovenská Pospolitost-al.
Free Web Hosting